Salvkaevude puhastamine

1 Meie tegevusvaldkonda kuulub ka salvkaevude puhastamine.
Salvkaevud ammutavad vett kvaternaari veekompleksist (maapinnalähedane põhjavesi), kaevu kasutamisel tuleb silmas pidada, et vesi reostub kaevus väliskeskkonnast tuleneva saastega ja sageli just seetõttu, et kaevu pole kaua puhastatud ega desifintseeritud. See töö on hea ette võtta suvisel kuivaperioodil. Salvkaevu puhastamisel ei ole võimalik täielikult likvideerida olemasolevaid mikroorganisme, kuna salvkaevu võib lekkida vesi pinnasest. Pinnasevee imbumise vältimiseks tuleb üle vaadata kaevu rakised, vajadusel need tihendada. Kaevu puhastamine suudab oluliselt parandada vee kvaliteeti, eemaldades hõljuvainete, pinnase ja setete jääke, mis vette sattudes on muutnud vee selgust, maitset kui ka värvi.

1 1

Salvkaevu puhastamine ei ole kaugeltki lihtne ega ohutu töö, eelkõige on tarvis tagada töötaja ohutus ja turvalisus-kaevu laskumine, rakmed, kiiver. Olenevalt kaevu sügavusest peab puhastustööde ajal olema tagatud ventilatsioon-soogaasid ladestuvad kaevu põhjas. Peale kaevu mehhaanilist puhastust tuleb teostada kaevu pesu setetest ja sodist spetsiaalse pumbaga.

Et kaevuvesi oleks puhas peab kaevu tehniline seisukord olema korras. Õigeaegne ja regulaarne kaevu puhastamine võimaldab kasutada puhast vett.

1