Horisontaalsed puurimistööd

Horisontaalsete puurimistööde teostamisel me kasutame Ameerika firma Vermeer D9x13 Digitrak F2 riistvara, mis aitavad puurida täpsusega 0,5%.

Horisontaalsete puurimistööde läbiviimisel me teostame järgmisi töid:

- Horisontaalsete ja kaldsete puuraukude puurimine;
- Tärked teede all;
- Vee-, gaasi- ja elektrikommunikatsioonide paigaldamine maanteede, raudteede, veetõkete, maaaluste kommunikatsioonide ja eramaade alla ilma kaevenditeta kuni 90 m kaugusele (max 150 m) ja diameetriga kuni 200 mm (max 250 mm).
- Vee-, gaasi- ja elektritrasside igapikkuseline paigaldamine maa alt.

Meie hinnad algavad alates 20 euro/m + 20% käibemaks, kuid konkreetse hinna määramisel on vaja arvestada nii mäegeoloogilisi tingimusi kui ka ettenähtud tööde mahtu.