Meie firma ajalugu on Eesti tööstuse ja majanduse arenguga lahutamatult seotud.

Möödunud sajandi 1950-ndatel, kui Eesti territooriumil viidi läbi suuremahulisi ja olulisi geoloogilisi uuringuid, oli olemas ainult kaks geoloogiakeskust, mis teostasid Eesti territooriumil kasulike maavarade leiukohtades kõiki baasuuringuid. Üheks neist oli niinimetatud Kohtla-Järve Geoloogia Partei, mille järglaseks ongi praegune firma Viru Geoloogia OÜ. Keila rajoonis oli tollal veel ka Keila Geoloogia Partei. Need kaks organisatsiooni tegidki praktiliselt ära kogu töö Eesti Vabariigi maapõue uurimisel.

Meie geoloogilise valdkonna otseseks tööks oli selline Eesti Vabariigi jaoks olulise tähtsusega töö nagu põlevkivibasseini uurimine Ida-Virumaal, mis sai aluseks suure hulga mäetööstusettevõtete käivitamisele ja nende edasisele tööle ning millele järgnes põlevkivikeemiatööstuse ja elektrienergeetika ettevõtete areng, millest paljud töötavad tänaseni.

Käesoleval ajal on need uuringud Eesti energeetilise sõltumatuse aluseks, vähemalt selles osas, mis puudutab talvist soojavarustust ja elektriga varustamist. Meie eelkäijafirma avastas ja kaardistas liivamaardla Pannjärvel, mille tulemusena avati liivakarjäär, mis töötab ka praegu. Värska küla piirkonnas tegime uuringuid ja puurisime puurkaevu mineraalvee kättesaamiseks. See piirkond arenes üheks parimaks ravisanatooriumiks Eestis ja ravitoimega mineraalvesi „Värska” on tuntud kaugel väljaspool Eesti piire. Vähesed teavad, et Eestis on leitud loodusliku gaasi maardla, mida meie firma uuris juba nõukogude ajal. Tollal ei peetud siinseid gaasivarusid huvipakkuvaks, kuid nüüd on Eesti iseseisev riik ja maavarade kättesaamise tehnoloogia areneb üha edasi… ja kes teab…Oli ka palju teisi uuringuid… Uuriti polümetallilisi maake ja fosforiite ning võimalik, et saabub ka see aeg, kui kõik see leiab oma rakenduse ja hõivab väärika koha Eesti majanduses. Teine ülesanne, mis geoloogiliste uuringutega tegelevate organisatsioonide ees seisis, oli Eesti geoloogiliste kaartide loomine. Selle ülesande kallal nägi vaeva suur hulk inimesi. Ainuüksi KohtlaJärve Geoloogia Parteis töötas parimatel aegadel 75 inimest. Paljud neist töötasid üle Eesti erinevates kohtades, viies läbi uuringuid puurimismeetodiga. Mitte väiksem arv spetsialiste tegeles otseselt Eesti erinevate regioonide geoloogiliste kaartide koostamise ja joonistamisega. Kogu selle grandioosse töö tulemuseks, mis viimastel aastakümnetel tehtud sai, on laiaulatuslikud ja põhjalikud geoloogilised kaardid, mis on kõigile kättesaadavad ja mida saab vaadata internetis: http://geoportaal.maaamet.ee/, http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis, kui ka teistel spetsiaalsetel kartograafilistel saitidel.

Firma jätkab käesoleval ajal oma tegevust puurimistööde valdkonnas parimate traditsioonide vaimus ja aastatega kogunenud kogemusi ära kasutades. Me viime läbi geoloogilisi uuringuid, projekteerime ja puurime nii väikese kui suure läbimõõduga ning erineva sügavusega puurkaeve joogiveele, projekteerime ja puurime puurauke maasoojuskütte jaoks. Oleme omandanud uusi tehnoloogiaid, kuidas puurida nii olme - kui joogivee kaeve; puurida vaivundamendi vaiade paigaldamiseks auke; teostada horisontaalsuunas puurimist näiteks torustike kui ka kaablite paigaldamiseks ilma maapinda lahti kaevamata.

Meie poole pöördudes võite arvestada sellega, et teie käsutuses on kogu puurimisteenuste kompleks ja võimalus saada professionaalset konsultatsiooni.